• Bea Ihnatowicz - Lalki artystyczne i portretowe

  O mnie

  Z zawodu i zamiłowania jestem artystką plastykiem, dzieląc swoją działalność zawodową pomiędzy tworzenie lalek oraz wizaż. Już jako dziecko lubiłam zabawy z formą i kolorem, kostiumem, makijażem i stylizacją. Ale najbardziej intrygujący był i pozostaje dla mnie zawsze człowiek - zwłaszcza ludzka twarz. Na tym właśnie skupiam się głównie w swojej twórczości plastycznej. Od najmłodszych lat ciągle malowałam, lepiłam z czego się tylko dało - i wtedy zaczęły pojawać się pierwsze rzeźby, a następnie lalki i marionetki. Z czasem właśnie one stały się dla mnie najlepszym medium do wyrażania siebie oraz całej gamy ogólnoludzkich emocji i przeżyć.

  Ukończyłam Szkołę Filmową w Katowicach i studiowałam scenografię i kostium na krakowskiej ASP.
  Jestem również dyplomowaną wizażystką - charakteryzatorem, absolwentką Francuskiej Szkoły Wizażu, Stylizacji & Charakteryzacji w Krakowie.
  Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).

  Z mojej pracowni wychodzą marionetki i lalki tradycyjne. Ostatnio udało mi się spełnić marzenie, jakie miałam od lat - zaczęłam robić także lalki z porcelany. Mają one w sobie pewną delikatność, kojarzą się nieodmiennie z latami beztroski i dzieciństwa, ich prostota potrafi jednakże wiele przekazać. Co istotne, ich przyjazna forma pozwala odbiorcy na bliski z nimi kontakt czy posadzenie lali na ulubionym fotelu.

  Marionetki z kolei to najbardziej tajemnicze, a zarazem najbardziej skomplikowane z lalek. Posiadają niezwykły czar, wdzięk - a jednocześnie, dzięki sznurkom i możliwości nimi manipulacji, są bardzo ekspresyjne.
  Tworzenie lalek stało się moją prawdziwą pasją, którą kontunuuję i rozwijam, stale doskonaląc warsztat i eksperymentując z nowymi materiałami. Wszystkiego nauczyłam się sama, metodą prób i błędów.

  Ważny dla mnie jest fakt, iż lalki to przedmioty trójwymiarowe i można wejśc z nimi w bezpośrednią interakcję, dotknąć, pobawić się, choć najczęściej nabywają je dorośli, a nie dzieci. Mają one bowiem moc budzenia "wewnętrznego dziecka" we wrażliwych ludziach w każdym wieku, poruszają, przywodzą różne wspomnienia, przypominają o tym, co ważne...

  Każda z lalek jest inna, niepowtarzalna, zrobiona ręcznie od początku do końca. Każda ma swóją własną duszę i osobowość, ukazując jakiś aspekt człowieczej natury.
  Można podzielić je na dwa typy - pierwszy to lalki fantazyjne - wymyślone od początku do końca, nie przedstawiające nikogo konkretnego; drugie zaś to portrety prawdziwych ludzi. Gdy pracuję nad lalką portretową, poza uzyskaniem podobieństwa fizycznego modela zajmuje mnie przede wszystkim oddanie jego pogłębionego, syntetycznego psychologicznie wizerunku.

  Praca nad jedną lalką trwa kilka tygodni. Zazwyczaj wszystko robię spontanicznie, wprost z głowy, nie szkicując wcześniej i nie planując niczego. Pozwalam po prostu dłoniom działać intuicyjnie. W wypadku lalek przedstawiających konkretnych ludzi ma się to oczywiście inaczej - robię je na podstawie nadsyłanych przez zamawiającego fotografii. Jeśli ma być to portret ktoś znanego, szukam zdjęć w internecie. Na ich podstawie tworzę lalkę portretową, oddającą charakter i wygląd zewnętrzny danego człowieka.

  Prace moje są kolekcjonowane na całym świecie, a czasem, ku mej wielkiej radości, bywają wykorzystywane w teatrze i filmie. Emocjonalne reakcje oraz komentarze odbiorców moich lalek dodają mi twórczej energii do kolejnych wyzwań.

  Przez wiele lat związana byłam z Krakowem. Teraz mieszkam i pracuję w Toruniu.

  Portfolio z zakresu makijażu i charakteryzacji prezentuję na stronie artofmakeup.com.pl

  Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z moimi pracami.

  Bea Ihnatowicz

 • Lalki artystyczne i portretowe

  Marionetki


  Marionetki portretowe, małe żywe osóbki z własnym charakterkiem i osobowością. Cieszą, intrygują, są wspaniałą pamiątką czy ekskluzywnym prezentem.
  Z kolei lalki fantazyjne, nieprzedstawiające nikogo konkretnego, to twory mojej wyobraźni. Taka marionetka może zostać Twoim przyjacielem na całe życie! :)

 • Publikacje w mediach

  Poza Toruń

  Tygodniowa gazeta regionu toruńskiego - Tomasz Więcławski tak pisze o moich pracach (proszę przewinąć do strony 6).
  Czerwiec 2015


  The Doll Collector Magazine

  Ceniony miesięcznik z USA, poświęcony lalkom kolekcjonerskim publikuje w numerze June/July 2014 spory artykuł o moich marionetkach.
  Maj 2014


  Der Spiegel

  Niemiecki tygodnik opiniotwórczy Der Spiegel przeprowadzil ze mną wywiad, którego wynikiem jest niewielki, lecz miły artykuł o mojej pracy i lalce Putina.
  Kwiecień 2014


  Prowincja / Krakers

  Opolski Kwartalnik KulturalnyProwincja i kolejny fotoreportaż z wernisażu w Galerii Onamato, w ramach Krakowskiego Galeryjnego Weekendu - KRAKERSA.
  Kwiecień 2014


  Magia marionetek i nie tylko

  Okiem fotograf Beaty Zawrzel - relacja z wernisażu w Galerii Onamato.
  Kwiecień 2014


  Kartografia duszy

  Krytyk sztuki, Judyta Dajcz tak pisze o mojej twórczości.
  Luty 2014


  Norweska gazeta Adresseavisen

  Najstarsza gazeta w Norwegii, wychodząca w mieście rodzinnym narciarki napisała o lalce Marit Bioergen .
  Luty 2014


  Internetowy magazyn Deccoria.pl

  Największy portal poświęcony sztuce wnętrzarstwa i dekoracji w Polsce zamieścił rozmowę ze mną.
  Luty 2014.  Dzień Dobry TVN

  W grudniu 2013 gościłam z lalkami w popularnym programie prowadzonym przez Dorotę Wellman i Marcina Prokopa. Nagranie (w 2 częściach) można zobaczyć tutaj.


  Forbes Poska

  Ewa Szulc - Osobowości w trzech wymiarach
  Lipiec 2013


  Kwartalnik Art Doll Quarterly

  Prestiżowy Amerykański magazyn poświęcony sztuce lalki umieścił tekst o mojej pracy w swym letnim numerze. "Marionetes - moving sculptures of unique expression" - Lato 2013. Skan artykułu znajduje się tutaj, a część 2 tutaj.


  Miesięcznik Wróżka

  "Marionetki, które leczą duszę" autorstwa Sonii Jelskiej.
  Skan artykułu znajduje się tutaj, a część 2 tutaj
  Czerwiec 2013


  Telewizja Polska PR2

  Zaproszona byłam z moimi lalkami do programu "Pytanie na śniadanie".
  Nagranie można obejrzeć tutaj.
  Kwiecień 2013


  Portal Kulturalny Interii - Sztukatułka

  Ewelina Karpińska - Morek Dusze na sznurkach,
  Marzec 2013


  Życe na Gorąco

  "Ludzie-lalki" autorstwa Marka Gluzy.
  Skan artykułu znajdziecie Państwo tutaj.
  Luty 2013


  Gazeta Krakowska

  Artykuł Bea Ihnatowicz: marionetki dzięki rysom twarzy i oczom ożywają
  autorstwa Marty Paluch.
  Styczeń 2013

 • Kontakt  E-mail: dolls@dreamdoll.pl

  Telefon: 579 40 76 22

  Mieszkam i pracuję w Toruniu. • Lalki artystyczne i portretowe - Dreamdoll.pl

  Sprzedaz i zamówienia

  Lalki jakie tutaj prezentuję są na sprzedaż. Jeśli któraś Cię interesuje, zapytaj o dostępność i cenę.

  Przyjmuję również indywidualne zlecenia. Jeśli chcesz stać się posiadaczem mojego dzieła, bądź planujesz dla kogoś specjalny prezent, proszę o kontakt i opis, o co dokładnie chodzi - czy o lalkę stworzoną z wyobraźni, czy może czyjś lalkowy portret?

  Cena zawsze określana jest indywidualnie i zależy od konkretnych specyfikacji. Orientacyjnie to 3 - 4,5 tys. PLN za lalkę. W wypadku zamówienia 2 lub więcej sztuk są rabaty. Czas oczekiwania wynosi około 6 tygodni.
  Cena wysyłki dodawana jest do ceny końcowej lalki.

  W razie pytań - proszę pisać czy dzwonić. Zapraszam serdecznie. :)

 • About me

  I am a visual artist by profession and passion, sharing my activities between creating unique dolls and the makeup artistry.
  Even as a child I enjoyed playing with form and color, costume, makeup and styling. But the most intriguing was and still is for me always a human being - especially their face. This is what I focus mainly in my artistic creativity. At some point the flat, two-dimensional surface of a canvas wasn't enough - then the dolls and marionettes appeared. I don't like to stay costrained within just one medium; depending of the need I switch in between painting and sculpture - because taht's exactly, what my dolls are: realistic, expressive sculptures.

  I graduated from the Film School in Katowice and I studied set design and costume at the Academy of Fine Arts in Krakow. I am also a qualified make-up artist - a makeup artist, a graduate of the French School of Visual Arts, Stylization & Characterization in Krakow. I belong to the Association of Polish Visual Artists (ZPAP).

  I used to make dolls out of various materials as a little girl and recently I returned to them again - but in the sublime form of porcelain dolls. These dolls have a certain delicacy in themselves, they are invariably associated with carefree and childhood years, yet their simplicity can convey a lot. What is important, their friendly form of a doll allows the recipient to interact with them or to just pose it on a favorite armchair.

  I believe marionettes are the most complex of all dolls. They possess an extraordinary charm and can be very moving.
  These two kinds of a doll have become my true, lifelong passion. I learned all this on my own, experimenting through trial and error.

  The fact the dolls are three-dimensional objects is quite meaningful to me - you can be in a direct interaction with them, touching, playing - although they are not generally designed for children. But I believe they are able to capture the imagination, to awake the hidden "inner child" in adults, to bring out a lot of memories to the surface, to move the hidden thoughts...

  Each one of my dolls is different, unique, handmade from start to finish. Each one has its own soul and personality, revealing some aspect of human nature.
  They can be divided into two types - the first is a fancy doll, invented by me from beginning to end; the second are the portraits of real people. Both, however, require usage of similar types of materials, the same amount of labor and huge patience and attention to detail. It takes about few weeks to make one doll or a marionette. Usually I do everything spontaneously, straight out of my head, without any sketching nor planning anything upfront. I just let my hands work intuitively. In the case of dolls representing specific people it must be different, of course - I first ask to send me as many photographs as possible of actual person. If it's someone famous, I prepare a tableau of images, found on the internet. On this basis I create a portrait doll, reflecting the character and appearance of a specific man.

  My work is being collected in private collections worldwide, as well as in some museums. It makes me happy my puppets were already used in theater and film productions.
  Emotional responses and comments of my clients give me lots of creative energy to continue working.

  I hope you do enjoy my art. Please get in touch!

  Bea Ihnatowicz

  PS: A portfolio of my makeups can be found at artofmakeup.com.pl
 • Portrait marionettes and art dolls

  Marionettes


  Portrait marionettes - these small, lifelike folks posses their own personality and character. They intrigue, delight, make a great heirloom or an exclusive gift.
  The others are imaginative dolls, being created just out of my vision. Such a marionette can become your lifelong friend! :)

 • Media publications

  My artwork in the media and TV. It's a lot here, but mostly in Polish... :)

  The Doll Collector Magazine

  The June/July issue of "The Contemporary Doll Collector Magazine" in the USA runs an article on my artwork.
  May 2014


  Der Spiegel

  The German magazine Der SPIEGEL published a small but nice article on my devilish Putin marionette and my work.
  April 2014


  Prowincja / Krakers

  Culture Magazine Prowincja runs a photo relation from my show's openig at Onamato Gallery, Krakow.
  April 2014


  Magia marionetek i nie tylko

  A set of photos by Beata Zawrzel made at the opening of my exhibition at Onamato Gallery, Krakow.
  April 2014


  Norwegian newspaper Adresseavisen

  The oldest newspaper in Norway, being published in Trondheim, a home town of the skier, runs an article on my marionette of Marit Bioergen .
  Feb. 2014


  Internet magazine Deccoria.pl

  The biggest Polish portal on interiors and decor interviewed me.
  Feb. 2014  Good Morning TVN

  Me and my dolls got invited in Dec. 2013 to a polular TV show, hosted by Dorota Wellman and Marcin Prokop. You can watch it in 2 parts here.


  Forbes Poland

  Ewa Szulc - The personalities in three dimensions
  July 2013


  Art Doll Quarterly Magazine

  The prestigious American magazine published an article on my artwork - "Marionetes - moving sculptures of unique expression" - Summer 2013 issue. The scan can be found here, and here .


  Fortune-teller Magazine

  "Marionettes who heal your soul" by Sonia Jelska.
  The scan is here, the 2 parthere
  June 2013


  National Polish Television, Channel 2

  I wasa guest of a show "Pytanie na sniadanie".
  You can watch it here.
  April 2013


  Culture portal - Sztukatulka

  Ewelina Karpinska - Morek, Souls on the strings,
  March 2013


  Zyce na Goraco

  "The doll people" by Marek Gluza.
  To be read here.
  Feb. 2013


  The Krakow's Gazette

  Article Bea Ihnatowicz: marionettes get alive thanks to their faces and eyes
  by Marta Paluch
  Jan. 2013

 • Contact  E-mail: dolls@dreamdoll.pl

  Phone: 579 40 76 22

  I live and work in Torun, Poland • Purchasing & commissions

  The dolls I present here are for sale. If you are interested, ask about availability and price. I also accept individual orders. If you want to become the owner of my work, or plan a special gift for someone, please contact me and describe what exactly you need - a porcelain doll, a marionette or a portrait doll?


  The doll is always priced individually, it depends of the specifics. Usually it costs €1000 -1500. The waiting time for a doll is about 4 -6 weeks.


  Priced additionally (surcharged) are: a 3-part (bendable) torso, more elaborate outfits (be it a full suit or a historic dress), headdresses, any special props, musical instruments etc. which may characterize the subject even better.

  I mail the artwork well packed and safe to any place in the world from Torun, Poland. The shipping/handling quote is added to the final price of the work.

  The puppets and dolls created independly, for my own fun, are valued individually, depending on the amount of time and work I put in a particular doll.

  Please write me if you have any questions. Enjoy!
Bea Ihnatowicz           © 2019